زمین شناسی یازدهم

مقدار مقاومت سنگ و خاک در برابر تنش های وارده . زمین شناسی یازدهم .

/geology-28

مقدار مقاومت سنگ و خاک در برابر تنش های وارده .آزمون زمین شناسی .https://quizgeologique.ir/ @زمین شناسی یازدهم .فصل سوم .فصل چهارم .فصل ششم .https://s30.picofile.com/file/8468431300/.jpg @#زمین_شناسی #زمین_شناسی_یازدهم #آموزش_زمین_شناسی_یازدهم  #تست_زمین_شناسی_یازدهم #کنکور #کنکور_زمین_شناسی #کنکور_زمین_شناسی_یازدهم  #تست_کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #رضا_علیاری #آموزش_زمین_شناسی #geology  #زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #آموزش_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی  #سوال_زمین_شناسی_یازدهم #جزوه_زمین_شناسی_یازدهم  #جزوه_آموزشی_زمین_شناسی_یازدهم #کتاب_زمین_شناسی #کتاب_زمین_شناسی_یازدهم  #Reza_Aliyari #کنکور_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #کنکور_زمین_شناسی_تجربیاقامتگاه پسرانه سالیز .http://salizpansion.ir/ @09129451832 .021-66175400 .021-66175452 .تهران . خیابان کارگر جنوبی . پایین تر از میدان حُر . نبش کوچه ی صفاریان . پلاک 31 . اقامتگاه پسرانه سالیز .https://balad.ir/p/5ZAe8M3zNJpcIh @


چند نکته ی زمین شناسی یازدهم . A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-27

چند نکته ی زمین شناسی یازدهم . A .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .


نیم رُخ عرضی بستر رود . زمین شناسی یازدهم .

/geology-26

نیم رُخ عرضی بستر رود .آزمون زمین شناسی .https://quizgeologique.ir/ @زمین شناسی یازدهم .فصل اول .https://s30.picofile.com/file/8468466142/.jpg @#‌زمین_شناسی #‌زمین_شناسی_یازدهم #‌آموزش_زمین_شناسی_یازدهم  #‌تست_زمین_شناسی_یازدهم #‌کنکور #‌کنکور_زمین_شناسی  #‌کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #‌تست_کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #‌رضا_علیاری  #‌آموزش_زمین_شناسی #‌geology #‌زمین_شناسی_یازدهم_تجربی  #‌آموزش_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #‌سوال_زمین_شناسی_یازدهم  #‌جزوه_زمین_شناسی_یازدهم #‌جزوه_آموزشی_زمین_شناسی_یازدهم  #‌کتاب_زمین_شناسی #‌کتاب_زمین_شناسی_یازدهم #‌Reza_Aliyari  #‌کنکور_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #‌کنکور_زمین_شناسی_تجربیاقامتگاه پسرانه سالیز .http://salizpansion.ir/ @09129451832 .021-66175400 .021-66175452 .تهران . خیابان کارگر جنوبی . پایین تر از میدان حُر . نبش کوچه ی صفاریان . پلاک 31 . اقامتگاه پسرانه سالیز .https://balad.ir/p/5ZAe8M3zNJpcIh @


گسل عادی . گسل معکوس . گسل امتداد لغز . زمین شناسی یازدهم .

/geoology-25

تنش کششی .ویژگی گسل معکوس .تنش فشاری .ویژگی گسل امتداد لغز .تنش برشی .آزمون زمین شناسی .


تست رفتار پلاستیک یا خمیر سان سنگ ها . زمین شناسی یازدهم .

/geology-24

تست رفتار پلاستیک یا خمیر سان سنگ ها .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .فصل چهارم .#‌زمین_شناسی #‌زمین_شناسی_یازدهم #‌آموزش_زمین_شناسی_یازدهم  #‌تست_زمین_شناسی_یازدهم #‌کنکور #‌کنکور_زمین_شناسی  #‌کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #‌تست_کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #‌رضا_علیاری  #‌آموزش_زمین_شناسی #‌geology #‌زمین_شناسی_یازدهم_تجربی  #‌آموزش_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #‌سوال_زمین_شناسی_یازدهم  #‌جزوه_زمین_شناسی_یازدهم #‌جزوه_آموزشی_زمین_شناسی_یازدهم  #‌کتاب_زمین_شناسی #‌کتاب_زمین_شناسی_یازدهم #‌Reza_Aliyari  #‌کنکور_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #‌کنکور_زمین_شناسی_تجربیاقامتگاه پسرانه سالیز .http://salizpansion.ir/ @09129451832 .021-66175400 .021-66175452 .تهران . خیابان کارگر جنوبی . پایین تر از میدان حُر . نبش کوچه ی صفاریان . پلاک 31 . اقامتگاه پسرانه سالیز .https://balad.ir/p/5ZAe8M3zNJpcIh @


نظریه ی زمین مرکزی . زمین شناسی یازدهم .

/geology-23

نظریه ی زمین مرکزی . زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .فصل اول .


مهاجرت ثانویه ی نفت . اختلاف چگالی . زمین شناسی یازدهم .

/geology-22

مهاجرت ثانویه ی نفت . اختلاف چگالی .آزمون زمین شناسی .https://quizgeologique.ir/ @زمین شناسی یازدهم .https://s30.picofile.com/file/8468580368/.jpg @فصل دوم .#‌زمین_شناسی #‌زمین_شناسی_یازدهم #‌آموزش_زمین_شناسی_یازدهم  #‌تست_زمین_شناسی_یازدهم #‌کنکور #‌کنکور_زمین_شناسی  #‌کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #‌تست_کنکور_زمین_شناسی_یازدهم #‌رضا_علیاری  #‌آموزش_زمین_شناسی #‌geology #‌زمین_شناسی_یازدهم_تجربی  #‌آموزش_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #‌سوال_زمین_شناسی_یازدهم  #‌جزوه_زمین_شناسی_یازدهم #‌جزوه_آموزشی_زمین_شناسی_یازدهم  #‌کتاب_زمین_شناسی #‌کتاب_زمین_شناسی_یازدهم #‌Reza_Aliyari  #‌کنکور_زمین_شناسی_یازدهم_تجربی #‌کنکور_زمین_شناسی_تجربیاقامتگاه پسرانه سالیز .http://salizpansion.ir/ @09129451832 .021-66175400 .021-66175452 .تهران . خیابان کارگر جنوبی . پایین تر از میدان حُر . نبش کوچه ی صفاریان . پلاک 31 . اقامتگاه پسرانه سالیز .https://balad.ir/p/5ZAe8M3zNJpcIh @


جهت های اصلی . جهت های فرعی . جهت های فرعی فرعی . زمین شناسی یازدهم .

/geology-21

جهت های اصلی .جهت های فرعی .جهت های فرعی فرعی .آزمون زمین شناسی .


امواج لرزه ای . امواج نوع B امواج سطحی . زمین شناسی یازدهم .

/geology-20

 امواج لرزه ای . امواج نوع B امواج سطحی . زمین شناسی یازدهم .


بخش های مختلف راه ( جاده ) از پایین به بالا . زمین شناسی یازدهم .

/geology-19

آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .فصل چهارم .


تست نظریه ی زمین مرکزی . زمین شناسی یازدهم .

/geology-18

تست نظریه ی زمین مرکزی .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .فصل اول .


اصطلاح های ژِئوپارک . مَرکز سَطحی زَمین لَرزه . تَنِش . زَمین شِناسی زیست مُحیطی . زمین شناسی یازدهم .

/geology-17

آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .سوالات امتحان نهایی زمین شناسی یازدهم .21 خرداد 1402 .


تست کانی های گوهری - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-16

آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .سوالات امتحان نهایی زمین شناسی یازدهم .


دِبی رود ( آب دِهی رود ) . C . زمین شناسی یازدهم .

/geology-15

دِبی رود ( آب دِهی رود ) . C .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .


نظریه های عبارتی مطرح شده توسط دانش مندان- A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-14

نظریه های عبارتی مطرح شده توسط دانش مندان- A .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .


جدول بیماری های زمین زاد و پَهنه های زَمین ساخت . زمین شناسی یازدهم .

/geology-13

جدول بیماری های زمین زاد و پَهنه های زَمین ساخت . زمین شناسی یازدهم .


سازه ی سد و تونل - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-12

سازه ی سد و تونل - A .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .فصل چهارم .


زغال سنگ - بررسی اولیه - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-11

زغال سنگ - بررسی اولیه - A .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .


سختی کُل آب – Total Hardness - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-10

سختی کُل آب – Total Hardness - A .آزمون زمین شناسی .


قانون سوم کِپلِر - B . زمین شناسی یازدهم .

/geology-9

قانون سوم کِپلِر - B .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم.


قانون سوم کِپلِر - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-8

قانون سوم کپلر. آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .


زمان در زمین شناسی . زمین شناسی یازدهم . 1403 .

/geology-7

زمان در زمین شناسی.زمین شناسی یازدهم.1403.


تعیین سن نسبی لایه ای - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-6

فصل اول زمین شناسی یازدهم .آفرینش کیهان و تکوین زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری .تعیین سن نسبی لایه ای - A .


زمین شناسی یازدهم . تعیین سن نسبی لایه ای - B .

/geology-5

تعیین سن نسبی لایه ای - B . آزمون زمین شناسی . https://quizgeologique.ir @ فصل اول زمین شناسی یازدهم . آفرینش کیهان و تکوین زمین . زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی . رضا علیاری .


بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-4

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - A .آزمون زمین شناسی .https://quizgeologique.ir @فصل ششم زمین شناسی یازدهم . پویایی زمین . زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی . رضا علیاری .


زمین شناسی یازدهم . بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - B .

/geology-3

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - B .آزمون زمین شناسی . https://quizgeologique.ir @فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری .


منظومه ی شمسی - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-2

منظومه ی شمسی - A .آزمون زمین شناسی . فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .


بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - C . زمین شناسی یازدهم .

/geology-1

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - C .آزمون زمین شناسی .فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری.